لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

مهندس محمود یعقوبی


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
محمود
یعقوبی

عضو هیات علمی و مسئول انجمن علمی و امور فارغ التحصیلان
کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی
mahmoud.yaghoobi@gmail.com
AKS

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- مطالعه و تحقیق
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- مراجعه دانشجویی مدار منطقی(203) مراجعه دانشجویی
دو شنبه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(سایت 2) مراجعه دانشجویی --- ---
سه شنبه --- طراحی و پیاده سازی (سایت 2) --- ---
چهار شنبه --- --- مهندسی نرم افزار(103) آز نرم افزار(سایت 2)
پنج شنبه برنامه نویسی پیشرفته 2(سایت 2) بانک اطلاعاتی(سایت 2) مطالعه و تحقیق برنامه نویسی پ 1 (سایت 2)تحصیلات:

 • کارشناسي ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی از دانشگاه امام رضا(ع)

تالیفات:

 • کتاب:
  • معماری کامپیوتر، مولفان: محمد علی ترکمانی، محمود یعقوبی، سید حسین احمدی
 • کتابهای در حال تالیف:
  • الگوها و ضد الگوها در مهندسی نرم افزار
  • سامانه های فوق مقیاس وسیع
 • مقالات علمی:
  • مهدی یعقوبی- محمود یعقوبی - محمد صابر ایرجی " مروری بر تعامل پذیری بانکهای اطلاعاتی" در همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر – 1389
  • محمد علی ترکمانی، محمود یعقوبی، امیر طیاری، سید حسین احمدی، علی بیات، محمد رضا خدابخشی، امیر مصالحه، "روشی جهت مدیریت پیکربندی در سامانه¬های فوق مقیاس وسیع" کنگره ملی مهندسی برق ، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، آبان 1391
  • M.Yaghoubi, M.A. Torkamani, S. Bashavard, “Proposing a suggested design in order to obtain interoperability in Ultra large scale systems” 5th International Symposium on advances in science & technology, 12-14 May 2011.
  • Yaghoubi Mehdi, M.A. Torkamani, Yaghoubi Mahmood, “Review and comparison some model driven methodologies and mapping MDA to RUP” 5th International Symposium on advances in science & technology, 12-14 May 2011.
  • M.A. Torkamani, S. Bashavard, M.Yaghoubi, “The combination of architecture and the agile methods of software development” 5th International Symposium on advances in science & technology, 12-14 May 2011.
  • M.A. Torkamani, M.Yaghoubi, S. Bashavard, “Approaching to the high availability by using architectural concepts” 5th International Symposium on advances in science & technology, 12-14 May 2011.
  • M.Yaghoubi, M.yaghoubi, M.Babanezhad,” Different Proposed Models to Mapping MDA to RUP” International Journal of Engineering Inventions, Volume 2, ISSN:2278-7461, Issue 2 (January 2013),pp: 83-88

تجربيات تدريس:


علمی کاربردی گرگان-2 پایگاه داده ها - برنامه نویسیC-برنامه نویسی C++، معماری کامپیوتر 88 و 89
موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان سیستم عامل- برنامه نویسیC-برنامه نویسی C++- پایگاه داده ها - مهندسی نرم افزار- طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 89 تا 93
موسسه آموزش عالی فخرالدین اسعد گرگانی ساختمان داده ها - سیستم عامل- برنامه نویسیC-برنامه نویسی C++- کامپایلر-نظریه زبانها و ماشینها- طراحی و پیاده¬سازی زبانهای برنامه سازی- مهندسی نرم افزار- مباحث ویژه 88 تا 93
موسسه آموزش عالی هیرکانیا بندرگز برنامه نویسیC-برنامه نویسی C++- پایگاه داده ها- طراحی و پیاده¬سازی زبانهای برنامه سازی- مهندسی نرم افزار 88 تا 92
موسسه آموزش عالی لقمان حکیم بندر گز برنامه نویسیC-برنامه نویسی C++- مباحث ویژه 88 تا 90
دانشگاه پیام نور گرگان طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی- مهندسی نرم افزار 2 91
علمی کاربردی گرگان 1 خدمات الکترونیک، مدار منطقی، شبکه، برنامه نویسی 92،93

تجربيات حرفه اي و اجرايي:

 • مدیر گروه موسسه آموزش عالی فخرالدین اسعد گرگانی، از فروردین 1390
 • مدیر گروه موسسه آموزش عالی هیرکانیا فروردین 89
 • مدیر گروه موسسه آموزش عالی هیرکانیا فروردین 89
 • بازرس ناحیه مقاومت بسیج حوزه ثارالله گرگان، سال 1378
 • مشاور در طراحی پرتال دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان – گرگان 1384
 • مشاور در طراحی و پیاده سازی سیستم آموزش و انتخاب واحد اینترنتی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان – 1385 و پشتیبانی تا 1390
 • ناظر در طراحی و پیاده سازی سیستم آموزش و انتخاب واحد اینترنتی موسسه آموزش عالی فخرالدین اسعد گرگانی – 1386 و پشتیبانی تا 1388
 • مشاور در طراحی و پیاده سازی سیستم آموزش و انتخاب واحد اینترنتی موسسه آموزش عالی گلستان – 1386 و پشتیبانی تا 1389
 • مشاور در راه اندازی سیستم آموزش و انتخاب اینترنتی دانشگاه گلستان و مجتمع آموزش عالی گنبد – 1387
 • طراح سوالات کارشناسی ارشد امتحانات آزمایشی پوران پژوهش در درس کامپایلر و طراحی وپیاده¬سازی زبانهای برنامه سازی-1392

فعاليتهاي علمي و پژوهشي:

 • طرح پژوهشی تجزیه و تحلیل سامانه فراگیر خودرو، مربوط به اداره راهنمایی و رانندگی کشور
 • سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش در موسسه فخرالدین اسعد گرگانی
 • سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش در موسسه میرداماد گرگان