لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

ریاست مؤسسه فخرالدین اسعد گرگانی


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
حیدر علی
طالبی

ریاست مؤسسه و هیات علمی برق
دکتری کنترل از دانشگاه کنکوردیا کانادا (پروفسور)
talebiha@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---