لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

رشته های مؤسسه آموزش عالی فخرالدین اسعد گرگانی


کارشناسی ارشد:

 • برق - قدرت
 • برق - الکترونیک
 • برق - کنترل
 • برق - ماشین های الکتریکی
 • عمران سازه

کارشناسی پیوسته:

 • مهندسی IT
 • مهندسی نرم افزار
 • مهندسی سخت افزار
 • مهندسی برق
 • مهندسی الکترونیک
 • مهندسی برق کنترل
 • مهندسی عمران
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
 • مهندسی انرژی
 • مهندسی مکانیک

کارشناسی ناپیوسته:

 • نرم افزار کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات - ICT
 • عمران - عمران
 • برق - انتقال و توزیع
 • برق - الکترونیک
 • برق - قدرت
 • مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته:

 • الکترونیک عمومی
 • برق صنعتی
 • نرم افزار کامپیوتر
 • تاسیسات الکتریکی
 • کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته:

 • برق - قدرت
 • برق - الکترونیک
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات - ICT