لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

قابل توجه پذیرفته شدگان سال جدید تحصیلی


ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان سال جدید تحصیلی لازم به ذکر است که جهت ثبت نام در مؤسسه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (10-11 مهر) ساعت 8 الی 13 مراجعه نمائید.


مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌در مقطع کارشناسی ارشد

 • عکس 4*3 ، 8 قطعه و برای مشمولین نظام وظیفه 12 قطعه (پشت نویسی شود)
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت تحصیلی (مخصوص آقایان)
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی مقطع قبلی کارشناسی و کاردانی


مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌در مقطع کارشناسی

 • عکس 4*3 ، 8 قطعه و برای مشمولین نظام وظیفه 12 قطعه (پشت نویسی شود)
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت تحصیلی (مخصوص آقایان)
 • اصل و کپی گواهینامه پایان دوره 3 ساله متوسطه
 • اصل و کپی ریز نمرات دوره 3 ساله متوسطه
 • اصل و کپی گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی


مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌در مقطع کاردانی

 • عکس 4*3 ، 8 قطعه و برای مشمولین نظام وظیفه 12 قطعه (پشت نویسی شود)
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت تحصیلی (مخصوص آقایان)
 • اصل و کپی گواهینامه پایان دوره 3 ساله متوسطه
 • اصل و کپی ریز نمرات دوره 3 ساله متوسطه


مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌در مقطع کاردانی به کارشناسی

 • عکس 4*3 ، 8 قطعه و برای مشمولین نظام وظیفه 12 قطعه (پشت نویسی شود)
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت تحصیلی (مخصوص آقایان)
 • اصل و کپی گواهینامه پایان دوره کاردانی
 • اصل و کپی ریز نمرات دوره کاردانی