لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

موضوعات تحقیق درس اخلاق حاج آقا عامری


قابل توجه دانشجویانی که درس اخلاق و تربیت اسلامی را با حاج آقای عامری داشتند:
دانشجویانی که تحقیق خود را تحویل نداده اند حداکثر تا چهارشنبه 7 تیر 96 به امور دانشجویی (آقای مومن) تحویل دهند.

دانشجویانی که درس اخلاق اسلامی را با حاج آقا عامری اخذ کرده اند جهت دریافت موضوعات مربوطه میتوانند از لینک زیر دانلود کنند

موضوعات تحقیق درس اخلاق حاج آقا عامری