لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

دفاع از پایان نامه برای دانشجویان ارشد


قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد که آماده دفاع از پایان نامه هستند: زمان ارائه و دفاع نهایی از پایان نامه فقط پنجشنبه 95/4/24 می باشد. لذا دانشجویانی که آمادگی دفاع از پایان نامه خود را دارند بعد از تائید استاد راهنما از تاریخ 95/4/5 الی 95/4/15 جهت هماهنگی امور مربوطه به آموزش مراجعه نمائید.