لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

اساتید پروژه و راهنما ترم بهمن 94


اساتید پروژه رشته برق

آقای دکتر نورانی - آقای دکتر احمدی - خانم دکتر آهی فر - خانم مهندس علیزاده

اساتید پروژه رشته کامپیوتر

آقای مهندس میردوستی - آقای مهندس یعقوبی

اساتید پروژه رشته عمران

آقای مهندس مومنی و آقای مهندس مارزلو