لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضاتزمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات

** در صورت اعتراض دانشجو به برگه امتحانی طبق آئین نامه وزارت علوم نمره واقعی ایشان در کارنامه ثبت خواهد شد.


در حال تکمیل لیست حضور اساتید ...
نام استادروزتاریخساعت
معصومه علیزاده پنج شنبه 97/11/11 8
محدثه پیری چهارشنبه 97/11/10 11
سید مهدی میرصادقی سه شنبه 97/11/09 9
مرتضی احمدی پنج شنبه 97/11/11 8
بابک صمیمی پنج شنبه 97/11/11 12:30
رضا شهبازی پویا چهارشنبه 97/11/10 11
زینب میقانی پنج شنبه 97/11/11 11
سمیرا تاجیک نژاد چهارشنبه 97/11/10 11
مریم حسینی نژاد چهارشنبه 97/11/10 9
ام کلثوم دهقان چهارشنبه 97/11/10 10
حاجی میرمحمدی پنج شنبه 97/11/11 11
سید سعید میرمنافی پنج شنبه 97/11/11 8
عابدین علیپور چهارشنبه 97/11/10 9
حاجی قاسمی پنج شنبه 97/11/11 11
زینب کابوسی چهارشنبه 97/11/10 11
سیده زهرا کاظمی پنج شنبه 97/11/11 10
ایمان مارزلو پنج شنبه 97/11/11 11
میکائیل نورانی کلته پنج شنبه 97/11/11 9
آزاده آهی فر پنج شنبه 97/11/11 9
قاسم مومنی پنج شنبه 97/11/11 10
آیدا مومنی پنج شنبه 97/11/11 10
حسین عباسی پنج شنبه 97/11/11 8
بهاره رضایانی چهارشنبه 97/11/10 8:30
زهرا فوجردی چهارشنبه 97/11/10 8:30
سید ناصر میردوستی پنج شنبه 97/11/11 9

**دانشجویان گرامی توجه داشته باشند فقط در تاریخ های ذکر شده به اعتراضات حضوری رسیدگی می شود .