لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

زمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضاتزمان حضور اساتید جهت رسیدگی به اعتراضات

** در صورت اعتراض دانشجو به برگه امتحانی طبق آئین نامه وزارت علوم نمره واقعی ایشان در کارنامه ثبت خواهد شد.


در حال تکمیل لیست حضور اساتید ...
نام استادروزتاریخساعت
سید مهدی میرصادقی دو شنبه 98/11/07 9
بابک صمیمی پنج شنبه 98/11/10 12
رضا شهبازی پویا سه شنبه 98/11/08 10:30
مریم حسینی نژاد دو شنبه 98/11/07 10:30
ام کلثوم دهقان سه شنبه 98/11/08 10:30
فاطمه حاجی میرمحمدی دوشنبه 98/11/07 9
سید سعید میرمنافی سه شنبه 98/11/08 11
عابدین علیپور دو شنبه 98/11/07 9
عاطفه حاجی قاسمی دو شنبه 98/11/07 10
میکائیل نورانی کلته پنج شنبه 98/11/10 9
آزاده آهی فر پنج شنبه 98/11/10 9
قاسم مومنی سه شنبه 98/11/08 11
سید ناصر میردوستی پنج شنبه 98/11/10 10
محمود یعقوبی پنج شنبه 98/11/10 10
پدرام امامی راد دو شنبه 98/11/07 10
سینا رایج سه شنبه 98/11/08 9

**دانشجویان گرامی توجه داشته باشند فقط در تاریخ های ذکر شده به اعتراضات حضوری رسیدگی می شود .