لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

مدیر اداری


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
عابدین
علی پور

مدیر اداری و مدیر گروه ریاضی
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد علی آباد
---

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
دو شنبه --- --- --- ---