لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

کارکنان مؤسسه


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
حیدر علی
طالبی

ریاست مؤسسه و هیات علمی برق
دکتری کنترل از دانشگاه کنکوردیا کانادا (پروفسور)
talebiha@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
ابوالفضل
عامری

معاونت فرهنگی دانشجویی و مدیر گروه معارف
دانشجوی دکتری حوزوی
abolfazleameri@gmail.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
سه شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
رضا
قادری

معاونت اداری مالی مؤسسه و هیات علمی برق
دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه ساری انگلستان
r_ghaderi@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
فرشاد
کیانی

قائم مقام ریاست مؤسسه
دکتری حفاظت خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان
---
101

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
معصومه
علیزاده

مدیر آموزش و مدیر گروه مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد ماشین های الکتریکی از دانشگاه امیرکبیر
mahbobeh63_alizadeh@yahoo.com
112

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
پنج شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
محمد اسماعیل
طوسی

مدیر مالی

---
114

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
امید
موجنی نژاد

مدیر حراست
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد گرگان
herasat@fakhrodin-ag.ac.ir
124

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
عابدین
علی پور

مدیر اداری و مدیر گروه ریاضی
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد علی آباد
---

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
دو شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
مهدیه
مقدم

مسئول دفتر ریاست
کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد بندرگز
---
101

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
سلامه
علی نجفی

کارشناس فرهنگی
کارشناس گرافیک از دانشگاه آزاد آمل
---
104

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
علی اصغر
مومن

کارشناس امور دانشجویی و صندوق رفاه دانشجویی
کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد گرگان
---
105

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
علی اصغر
طالبی

کارشناس آموزش

---
107

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
مهدی
تاجیک نژاد

کارشناس آموزش
کارشناسی
---
106

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
محسن
زحمتکش

کارشناس آموزش
کارشناسی حسابداری
---
107

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
محمد ابراهیم
رنجبر نوعی

کارشناس فارغ التحصیلان
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه آزاد آزادشهر
---
109

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
فاطمه
قاسمی

کارشناس مالی
کارشناسی حسابداری از دانشگاه غیرانتفاعی گلستان
---
113

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
علی اکبر
قلیشلی

کارپرداز

---
115

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
علی
حمیدی

کارشناس انفورماتیک
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی
---
111

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
مریم
باقری مفیدی

کارشناس امور اداری
کارشناسی ارشد کشاورزی از دانشگاه ...
---
131

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
شماره تلفن داخلی:
حمیدرضا
مقصودلو

کارشناس طرح و توسعه
---
---
128

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  ساعت حضور ناهار و نماز ساعت حضور
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 12:30 12:30
الــی
13:30
13:30 الی 14:30
پنج شنبه 7:30 الی 12:30 ---