لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

جزوات اساتیــد کاردانی و کارشناسی


جهت دریافت نمونه سوالات درس اندیشه2 استاد اسماعیلی کلیک کنید...

جهت دریافت نمونه سوالات درس معارف2 استاد اسماعیلی کلیک کنید...

جهت دریافت نمونه سوالات درس طراحی صفحات وب استاد میردوستی کلیک کنید...جزوات اساتیــد کارشناسی ارشد


جهت دریافت جزوه درس شبکه های عصبی - جلسه اول - استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس شبکه های عصبی - جلسه دوم - استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس شبکه های عصبی - جلسه سوم- استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس شبکه های عصبی - جلسه چهارم- استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس شبکه های عصبی - جلسه پنجم- استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس شبکه های عصبی - جلسه ششم- استاد دکتر قادری کلیک کنید...

نمونه سوال امتحان شبکه عصبی- استاد دکتر قادری کلیک کنید...جهت دریافت جزوه درس پردازش تصویر استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت تمرینات درس پردازش تصویر استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت تمرینات شماره 2 درس پردازش تصویر استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس پردازش تصویر - قسمت دوم - استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس پردازش تصویر - قسمت سوم - استاد دکتر قادری کلیک کنید...

جهت دریافت جزوه درس پردازش تصویر - قسمت چهارم - استاد دکتر قادری کلیک کنید...