لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

امام خميني (ره): كوچكترين كوتاهي در مراعات اصول امنيتي گناه بزرگ شناخته مي شود.مقام معظم رهبري:

حراست موضعي است كه قرار گرفتن در آن مسئوليتي خطير را متوجه هر فرد مي‌كند، چرا كه مي‌بايست آنچنان قوي و قدرتمند عمل كند كه خود در مسير تهمت و اتهام قرار نگيرد و از پذيرفتن رنگها مبرا باشد و بتواند در جامعه‌اي كه دشمنان عادت به شيطنت و فريب دارند از ولايت و اصول ديني اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع كند و طوري عمل كند كه مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد. لذا عمل به احكام و موازين شرعي و اسلامي در تمام امور و ترويج فرهنگ مسئوليت‌پذيري و قانونگرايي و رعايت اصول اساسي اسلام يعني تكريم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسيار تلاش نموده و بااخلاص عمل كند.