لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

اعضای هیئت علمی گروه برق


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
میکائیل
نورانی کلته

مدیر گروه برق قدرت
دانشجوی دکتری برق قدرت از دانشگاه علوم تحقیقات
michael_noorani@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
پنج شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
آزاده
آهی فر

مدیر گروه الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانشجوی دکتری برق کنترل از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
azadeh.ahifar@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
پنج شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
معصومه
علیزاده

هیات علمی برق و مدیر آموزش
کارشناسی ارشد ماشین های الکتریکی از دانشگاه امیرکبیر
mahbobeh63_alizadeh@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
پنج شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
حیدر علی
طالبی

ریاست مؤسسه و هیات علمی برق
دکتری کنترل از دانشگاه کنکوردیا کانادا (پروفسور)
talebiha@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
رضا
قادری

معاونت اداری مالی مؤسسه و هیات علمی برق
دکتری هوش مصنوعی از دانشگاه ساری انگلستان
r_ghaderi@yahoo.co.uk

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
مرتضی
احمدی

هیئت علمی برق و مدیرگروه مهندسی پزشکی
دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات-سیستم از دانشگاه آزاد سمنان
morteza_ahmadi2020@yahoo.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
پنج شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
مریم
صفری

هیئت علمی برق
دانشجوی دکتری مدار مجتمع دانشگاه علم و صنعت
nedasafari@gmail.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
فرزانه
عبدالهی

هیئت علمی برق
دکتری کنترل از دانشگاه کنکوردیا کانادا
---

نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
عبدالرضا
شیخ الاسلامی

هیئت علمی برق
دکتری ماشین های الکتریکی از دانشگاه ساری انگلستان
asheikh@nit.ac.ir

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
سید امیر
کاشی

هیئت علمی برق
دکتری مدار مجتمع از دانشگاه تهران
kashi@aut.ac.ir

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
پنج شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---
اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
سید ناصر
میردوستی

مدیر گروه و هیات علمی گروه کامپیوتر
کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه دانشگاه دولتی مهندسی و محیط زیست مسکو
naser_mirdousti@yahoo.com
AKS

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
یک شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
سه شنبه --- --- --- ---
پنج شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
محمود
یعقوبی

عضو هیات علمی،مسئول انجمن علمی و امور فارغ التحصیلان
کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی
mahmoud.yaghoobi@gmail.com
AKS

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
سه شنبه --- --- --- ---
چهار شنبه --- --- --- ---
اعضای هیئت علمی گروه عمران


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
قاسم
مومنی

مدیر گروه عمران
کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی از دانشگاه علوم تحقیقات
civilmomeni@gmail.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
سه شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
چهار شنبه --- --- --- ---
نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
محمد رضا
داوودی

هیئت علمی گروه عمران
دکتری عمران سازه از دانشگاه ساری انگلستان
---

اعضای هیئت علمی گروه معارف


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
ابوالفضل
عامری

معاونت فرهنگی دانشجویی و مدیر گروه معارف
دانشجوی دکتری حوزوی
abolfazleameri@gmail.com

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
سه شنبه --- --- ناهار و نمـاز --- ---


اعضای هیئت علمی گروه ریاضی


نام:
نام خانوادگی:
سمت:
تحصیلات:
ایمیل:
عابدین
علی پور

مدیر اداری و مدیر گروه ریاضی
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد علی آباد
---

ساعت های حضور در مؤسسـه:


  8-10 10-13 13-14 14-16 16-18
شنبه --- ---
ناهار
و
نمـاز
--- ---
یک شنبه --- --- --- ---
دو شنبه --- --- --- ---