لینک ها
خدمات الکترونیکی
آلبوم تصاویر
پیوندها
آمار بازدید از سایت

فارغ التحصیلان


جهت مشاهده اطلاعیه ها، مراحل و فرم های فارغ التحصیلی برروی لینک های زیر کلیک کنید.

اطلاعیه ها
مراحل فارغ التحصیلی
درخواست اصل مدرک

فارغ التحصیل به چه کسی گفته می شود؟

دانشجویی که کلیه واحد های درسی یکی ازدوره های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و بــراساس مقررات با موفقیت گذرانده باشد، و فرم تسویه حساب از آموزش موسسه را دریافت و مراحل آنرا طی کرده باشد ، فــارغ التحصیل این دوره شناخته می شود.


تاریخ فارغ التحصیلی:

تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره تحصیل توسط استاد به اداره آموزش دانشکده با دانشگاه تحویل می شود.


 • تبصره 1: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، بایدحداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خـود حسب دوره مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتیکــه میانگین نمرات دانشجو کمتر از 12 باشد، چنان چه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که بــا نمره کمتراز 12 قبـول شــده است در یک نیـمسال تحصیلی (دردوره کاردانی وکارشناسی ناپیوسته)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میـانگین کل خود راجـبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

 • تبصره 2: دانشجویی که نتواند یا نخواهد ازمقررات مذکور دراین ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جـبران نماید، درصورتی که مقــطع تحصیلی او کاردانی است، ازتحصیل محروم واخراج میشود و درصورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته باشد، بر اساس ماده 30 و تبصره آن میتوان با اخذمدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی:


مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته:

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - 8 قطعه عکس - کارت پایان خدمت یاکارت معافیت - یا معافیت تحصیلی از نظام وظیفه - گواهی پایان دوره متوسطه - تأييديه تحصيلي پايان دوره متوسطه(خیلی مهم) - برگه تسویه حساب - کارت دانشجویی - دفترچه اقساط - کارنامه کل - کارنامه مالی

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته:

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - 8 قطعه عکس - کارت پایان خدمت یاکارت معافیت - یا معافیت تحصیلی از نظام وظیفه - گواهی پایان دوره متوسطه - برگه تسویه حساب - کارت دانشجویی - دفترچه اقساط - کارنامه کل - کارنامه مالی - گواهی پایان دوره پیش - دانشگاهی - تأييديه تحصيلي پايان پيش دانشگاهي(خیلی مهم)

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته:

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - 8 قطعه عکس - کارت پایان خدمت یاکارت معافیت - یا معافیت تحصیلی از نظام وظیفه - برگه تسویه حساب - کارت دانشجویی - دفترچه اقساط - کارنامه کل - کارنامه مالی - تأییدیه دوره کاردانی(خیلی مهم) - ریزنمرات دوره کاردانی - گواهی موقت مدرک کاردانی یا اصل مدرک کاردانی یا کپی برابر با اصل

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - 8 قطعه عکس - کارت پایان خدمت یاکارت معافیت - یا معافیت تحصیلی از نظام وظیفه - گواهی پایان دوره متوسطه - برگه تسویه حساب - کارت دانشجویی - دفترچه اقساط - کارنامه کل - کارنامه مالی - گواهی پایان دوره پیش - دانشگاهی - تأييديه تحصيلي پايان پيش¬دانشگاهي(خیلی مهم)

مدارک موردنیاز جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - 8 قطعه عکس - کارت پایان خدمت یاکارت معافیت - یا معافیت تحصیلی از نظام وظیفه - برگه تسویه حساب - کارت دانشجویی - دفترچه اقساط - کارنامه کل - کارنامه مالی - تأییدیه دوره کارشناسی (خیلی مهم) - ریزنمرات دوره کارشناسی - اصل مدرک کارشناسی یا کپی برابر با اصل مدرک کارشناسی

صدور تاییدیه های تحصیلی:

 • سیر دريافت نامه هاي استعلام صحت و سقم مدارك فارغ التحصيلي و تاییدیه (اعم از دانشنامه و گواهينامه موقت) از ادارات دولتي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و خصوصي، سازمانهاي نظام مهندسي سراسر كشور و .....
 • اگر دانشجو به صندوق رفاه بدهکار باشد و 9 ماه از تاریخ فارغ التحصیلی گذشته باشد دانشجو موظف به تسویه حساب می باشد و سپس پاسخ استعلام داده خواهد شد
 • در صورت عدم بدهی تاییدیه جهت تایید به دانشگاه منابع طبیعی ارسال و پس از سیر یک ماهه، استعلام درخواست شده پاسخ داده خواهد شد .

صدور دانشنامه:

 • پس از درخواست دانشجو (فرم درخواست دانشنامه ) پرونده بررسی و نواقص آن توسط دانشجو برطرف خواهد شد .
 • دانشنامه چاپ و جهت امضا به دانشگاه منابع طبیعی ارسال خواهد شد و پس از سیر چند ماهه آماده خواهد گردید .
 • دانشجو جهت دريافت دانشنامه امضاء شده از دفتر دانش آموختگان که دارای عكس، مهر برجسته، تمبر وزارت دارائي است جهت تحويل ارائه می گردد .
 • دانشجو یا شخص دارای وکالت محضری همراه با کارت شناسایی جهت دریافت دانشنامه به واحد فارغ التحصیلان مراجعه خواهد کرد

ساعت مراجعه جهت امور فارغ التحصیلی:

 • شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 الی 17 و پنج شنبه ها 8الی13
 • ایام تابستان در ساعات اداری: 8الی 14